Skip to main content

Missie

Het Wevelgems Harmonieorkest verenigt muzikanten en biedt door middel van vakkundig geleide repetities de mogelijkheid om in groepsverband te musiceren. 

Door het organiseren van concerten worden hun talenten aan een breed publiek getoond.

De vereniging staat voor onmiskenbare waarden:

 • Respect voor de persoon, individueel en in groepsverband
 • De vraag naar inzet is gebaseerd op ieders vermogen
 • Sociale contacten zowel binnen de vereniging als in de lokale gemeenschap zijn onderliggend aan het zich goed voelen bij de vereniging.  
 • Streven naar kwaliteit in alles wat we doen, zowel muzikaal als organisatorisch.
 • Eenheid van visie nastreven, zonder individuele belangenvermenging.

 

Visie

 • Op de wekelijkse repetities wordt met respect voor ieders talent (hedendaagse) harmonierepertoires ingestudeerd. Uitdagend, maar voor iedereen haalbaar.
 • Organiseren van muzikale evenementen (concerten, …) en daarmee Wevelgem te bevestigen als plaats waar de amateurmuziek bloeit. 
 • Een sociaal groepsgebeuren uitbouwen en de menselijke contacten zoveel mogelijk faciliteren. Dit onder andere door het organiseren van groepsevenementen (zonder eigen muziekbeoefening)
 • Imago versterkende activiteiten organiseren, vernieuwend, maar met oog voor de risico’s
 • Een sterke organisatiestructuur installeren die de vereniging en muzikanten omkadert op muzikaal en wettelijk vlak. Op ieder echelon van de organisatiestructuur is het belang van de vereniging en zijn muzikanten steeds het uitgangspunt.
 • Het zoeken naar samenwerking in het lokale socio-culturele veld is een voortdurend aandachtspunt voor de organisatie.

Deel uitmaken van onze vereniging?

Lid worden?

Bent u muzikant én geïnteresseerd? Onze vereniging is altijd op zoek naar nieuwe, gemotiveerde leden. Iedereen met voldoende muzikale kennis kan lid van onze harmonie worden. Neem gerust contact met ons op indien er interesse is.

Meer informatie?

Meer informatie over onze harmonie komt u zeker en vast te weten op deze site.

Mocht u nog met vragen zitten, kan u ons ook contacteren: info@wevelgemsharmonieorkest.be