Skip to main content

Bestuursleden

Lieven Mispelaere Voorzitter
Karel Kempenaers Ondervoorzitter
Bert Neve Secretaris
Bart Verhelst Penningmeester
Luc Lannoy Juridisch Adviseur
An Verstraete Link Academie
Heidi Vermeulen Events
Geert Houtteman Public Relations
Maurice Knockaert Voorzitter C-Barré
Geneviève Storme Afgevaardigde C-Barré